Gråsten | Generalforsamling
286
post-template-default,single,single-post,postid-286,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode_popup_menu_push_text_top,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Generalforsamling

Gråsten Forum indkalder hermed til generalforsamling, tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19:00 på Det Gamle Rådhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Velkomst ved formanden
  2. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
  3. Beretning og visioner for kommende år ved formanden
  4. Kassererens beretning med regnskab og budget
  5. Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage fær mødet. Sendes til peternorman(a)live.dk)
  6. Valg
  7. Eventuelt

Sæt dit præg på bestyrelsens arbejde. Vær med til at stemme nye borgere ind i bestyrelsen.

Ser serveres kaffe og kage undervejs.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Forslag til nye vedtægter – Klik herunder:
graastenforum_vedtaegter_udkast_okt2016