Gråsten | Nyheder
1
archive,category,category-nyheder,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode_popup_menu_push_text_top,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Traditionen tro markeres 4. maj i Gråsten med kranselægninger, mindegudstjeneste og mindehøjtidelighed. I år er det 73 år siden, Danmark blev befriet. Besættelsen fik især i Gråsten store følger, og byen holder vedholdende fast i sin markering af befrielsen. Arrangementet begynder kl. 19.45 ved oberst Paludan-Müllers mindemur...

Kunststi gruppen under Gråsten Forum inviterer alle børn i områdets børnehaver, indskolingen og SFO’er til at bidrage til en kunstudstilling på Egernsundbroen i forbindelse med broens 50 års jubilæum den 23. juni. Egernsund Borgerforening står i spidsen for et 50-års jubilæums festarrangement, hvor HKH Prinsesse...

Gråsten Forum afholder generalforsamling Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 på Marina Fiskenæs Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.    Velkomst ved formanden 2.   Valg af dirigent, stemmetællere og referent 3.   Beretning og visioner for kommende år ved formanden 4.   Kassererens beretning med regnskab og budget 5.   Indkomne forslag...

Sønderborg Kommune inviterer til borgermøde i Gråsten for at orientere om risikoen for oversvømmelser, når der er højvande, stormflod og voldsomme skybrud. På mødet vil borgerne  blive præsenteret for forskellige måder at løse udfordringerne på. Samtidig inviteres til at deltage i en workshop, hvor beboere...

I forbindelse med Gråsten Forums Nytårskur, blev skulpturen "Lissie fra Gråsten" afsløret. Skulpturen er lavet af billedkunstneren Victor Kvederis og oprindelig opført i kalksandsten. I flere år har skulpturen stået ved Gråsten skole, men grundet hærværk af flere omgange har Lissie været hengemt i skolens kælder...

Kære foreninger og virksomheder og interesserede i Gråsten-området. Gråsten Forum vil gerne invitere jer til nytårskur med fokus på by-, forretnings- og fritidsliv den 22. januar 2018 kl. 19 i Ahlmannsparken Vi kigger tilbage på årets tiltag og begivenheder i 2017, og ser fremad på aktiviteterne i 2018.  Gråsten...

Sønderborg Kommune har ambitiøse målsætninger om at tiltrække flere tilflyttere, men en ligeså vigtig del af processen er at modtage og fastholde de nye borgere. Derfor præsenterer Sønderborg Kommunes Tilflytterservice nu et nyt initiativ, som skal være med til at skabe sociale relationer og lokalkendskab,...

Tak til alle sponsorer: Sønderborg Kommune BHJ A/S Sydbank- Gråsten Toptryk Grafisk Marina Fiskenæs CaFeodora Bageriet Kock Gråsten Frivillige Brandværn Rinkenæs Borger og Familieforening Tak til alle frivillige hænder der støttede op om festivalen Tak for deltagelse og afvikling af børneaktiviteter  Naturskolen House of Creativity Vidensbyen Gråsten Skole Rinkenæs Skole Børnehaven Vindsuset Børnehaven Tumleby  Børnehaven Himmelblå Børnehuset Rinkenæs Deutscher Kindergarten Gravenstein Kværs Multi Univers Børnehuset Egernsund Tak underholding fra scenen Konferencier...