Ahlmannsparken – et nyt hus med muligheder
1996
post-template-default,single,single-post,postid-1996,single-format-standard,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,qode_popup_menu_push_text_top,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Ahlmannsparken – et nyt hus med muligheder


Siden frøet til
en renovering af Ahlmannsparken blev sået i 2014, har Gråsten Forum faciliteret og lagt et stort arbejde i at få projektet udført. Nu kan dørene åbnes til de nye faciliteter til glæde for alle byens borgere.

På en række borgermøder i 2014 blev der peget på to fyrtårnsprojekter i Gråsten Forums Masterplan, Ahlmannsparken og Den Kongelige Køkkenhave. Disse skulle begge kunne bidrage til at fremme bosætning og turisme i Gråsten-området

Ahlmannsparken skulle nytænkes og udvides som kultur- og multihus, med en multisal, flere mødefaciliteter, et mere åbent miljø, hvor alle kunne samles, samt en opdatering af biblioteket.

Et tæt samarbejde med Sønderborg Byråd har gjort alt dette muligt og første etape er nu fuldført.

BHJ Salen
BHJ Fonden har stået bi med en særdeles stor donation og derfor gjort det muligt at der i Kultursalen er en talerstol, en flytbar tribune, fantastisk lydudstyr, der gør det muligt at afholde koncerter, filmaftner og alle tænkelige arrangementer i den nye sal.
En stor tak skal lyde til BHJ Fonden og navnet BHJ-Salen er her helt på sin plads i denne forbindelse.

Vi glædes over det flotte resultat, hvor form, materialer og funktionalitet har fundet sammen og skabt en flot helhed. For nylig har Gråsten Forum og Gråsten Håndværkerforening fundet sammen om at sponsorere nye højskolesangbøger til salen. Musikalske kræfter i Gråsten Forum arbejder nu for at få et flygel til salen.

Der sker noget i vores område
Et nyligt indlæg i en Facebookgruppe for Gråstenområdet gik ud på at der aldrig sker noget i Gråsten og at ingen tænker nyt. Det var et surt opstød og flere stemte desværre i. Carsten Kock fra Gråsten Forum blev en smule ramt af dette indlæg. ”Jeg synes det var meget uretfærdigt og for let at pege fingre på den måde. – Uretfærdigt fordi vi er mange, som faktisk forsøger at gøre en forskel for vores område. Og for let fordi vi alle kan have mange ideer til nyskabende aktiviteter. Der er bare yderst sjældent at noget sker uden at nogen tager arbejdshandskerne på”
Heldigvis var der flere, som konstruktivt og kritisk svarede tilbage på dette opstød.

Vi bor et rart sted og vi har med den første etape endnu en gang fået styrket vores muligheder for at gøre Gråsten – området attraktivt. Lad os samles og fylde de nye lokaler og faciliteter med aktiviteter, som kan bidrage til det gode liv for vores by og opland.

Anden etape
Udvidelsen af Ahlmannsparken er delt op i 2 etaper. Første etape er nu realiseret og der arbejdes videre med 2. etape. En ny hal over mod Tennisbanerne er en del af masterplanen.

Der er det seneste år holdt møder med institutioner, skole og foreninger for at definere behovet for og omkring en kommende hal 2. Det skal ikke bare være en hal. Det står klart, at vi har et stort behov for at styrke adgangen til faciliteter, som kan styrke motorik og bevægelse for de yngste. Tiden er på mange måder løbet fra den gamle gymnastiksal. Det er vigtigt, at vi i foreningslivet, i skolen og i institutionerne, har rammer som er befordrende for børn og unges trivsel og udvikling.

Samtidig er det ambitionen at få lavet en helhedsplan for det grønne område mellem skolen, hallen og det gamle stadion. Det udgør et vigtig rekreativt rum for byen og det har et stort potentiale som samlingssted for aktive Gråstenere.

Teksten er et sammenskriv af Carsten Clausen Kochs tale ved indvielsen af Ahlmannsparken søndag den 29. august 2021